Skip to main content

От както е възникнал света, реещ се в пространството върху четири слона, стъпили на гърба на гиганска костенурка, хората са връзвали възли. Поводите за това през онзи ранен етап са били свързани с оцеляване, лов и убежище от опасности. После, от както в свят осеян с кралства и принцеси, принцовете се сблъсквали с високи каменни зидове на средновековни замъци, на всички им станало ясно, че ще трябва да се катери.

Тази и още много други истории са описани на единственият „писмен“ език на инките – система от възли подобна на огърлица, наречена „говорещи възли“. Някои литературни източници смятат, че инките са отбелязвали само числа, други вярват, че са кодирали исторически събития, но аз мисля, че са записвали важни неща свързани с катеренето – може би това, че всяко тяло поставено на високо и неосигурено, рано или късно пада или пък това, че въжето е най-важната част от катерачната екипировката.

Възлите и здравината на въжето

Всеки възел намалява здравината на едно въже с до 60%. Силите на опън, които действат на едно въже без възли са равномерно разпределени по цялото му напречно сечение. Връзването на възел води до неравномерно разпределение на на тези сили. Част от нишките, които са разположени от външната страна на дъгите се опъват повече и това намалява възможностите им за удължаване в сравнение с останалите при натоварване. В зоните на прегъване възникват напречни усилия, които се сумират с надлъжните. Вследствие на получените сили на опън и срязване, въжето е по-слабо там където е прегънато, отколкото в правите участъци. Колкото по-силно е прегъването, толкова повече намалява издръжливостта.

Видове възли

Броят на най-често използваните възли в катеренето е около 20. Според предназначението си те се делят на възли за обвързване към основното въже, възли за съединяване на две въжета, за фиксиране на въже, за осигуряване, самозатягащи се, двойни и помощни. Някой от тях могат да се правят с края на въжето, други със средата му, а трети изискват да бъдат направени около нещо (напр. карабинер, скална халка или дърво).

Елица демонстрира стреме с една ръка

То....не беше ли там осмица...

В дебелите книги пише, че падането е удобен начин за напускане на неудобно място, както и че човек и добре да катери, все някога се връзва с булин. Повечето катерачи знаят два възела – вплетена осмица и контролен. Не ги интересува как тя се превръща в йосемитска. Никога не са чували, че могат да осигуряват и пускат рапел без протриващо на полустреме. Нямат представа за предимствата и недостатъците на самозатягащите възли прусик, клеймхейст, бахман или пък автоблокиращите реми и сърце. Малцина са тези, които правят разлика между йосемитски, испански и бягащ булин, а алпийската пеперуда и бран шкотовият са им твърде засукани.

А то, връзването на възли не е трудно и е като всяко друго нещо в живота. Майсторлъкът е в това как ще го започнеш, как ще го подредиш и кой край ще издърпаш, за да го затегнеш. В 9 от 10 случая магията се състои в това, че знаеш нещо, което другите незнаят.

Защо трябва да знаем много възли?

  • Защото сме катерачи.
  • Защото възлите са част от осигурителната верига.
  • Защото може да ни спасят в трудна ситуация.
  • Защото всеки възел има предимства и недостатъци.
  • Защото в зависимост от въжето, възлите променят своите характеристики.
  • Защото са приложими във всички разновидности на катеренето и алпинизма.
  • Защото са забавни, красиви и още много други за които ще ни е приятно да поговорим и покажем в Walltopia Climbing Center.

Курс "Възлите в катеренето"

По време на семинарите, участниците ще научат и усъвършенстват най-често използваните възли в катеренето. Ще бъдат показани техните разновидности, различни начини на връзване, предимства и недостатъци, както и специфични похвати свързани с приложението им при катерене и осигуряване.

Научи повече