Рутсетинг

Рутсетинг

„Рутсетинг“ (от англ. „routesetting“) е термин, който си взимаме назаем от международната катерачна индустрия, тъй като такова понятие в нашия речник няма, но определено вече има почва у нас и все по-често се налага да говорим за него. Това е процесът по подреждане на катерачни маршрути, който всъщност е много повече от нахвърляне на някакви хватки по стената. „Рутсетъри“, накратко „сетъри“ (от англ. routesetters / setters) са съответно хората, които се занимават с процесът по редене на маршрути.

Маршрутите са основна част от услугата, която залата за катерене предлага и нашият фокус е да предлагаме винаги разнообразни, предизвикателни, но и постижими маршрути в различни категории на трудност, така че всички клиенти – от съвсем начинаещи до катерачи-джедаи – да тренират пълноценно и приятно.  За да постигнем това работим както с рутсетъри, които са част от постоянния екип на залата, така и с гост-сетъри, които внасят допълнителна доза разнообразие и креативност в маршрутите.  Рутсетингът е вид творчески процес и както всеки писател или художник има характерен разпознаваем стил, то такъв се усеща и в маршрутите на всеки рутсетър, независимо дали са в категория 5а или 7с, затова за нас е важно да работим с широк спектър от „творци“, които да предоставят разнообразно катерене за всички клиенти.

Освен екип, добрият рутсетинг се нуждае и от консумативи – хватки и релефи – които да са разнообразни и качествени. Работим отблизо с производители на релефи и хватки и имаме достъп до най-новите и добри продукти в света на марки като Kilter, So iLL, Kingdom, Aix, Expression, Art Line, Ibex, HoldZ, HRT, Kitka и др.