• В катерачния център се допускат само пълнолетни лица, които са декларирали, че са им известни рисковете, произтичащи от посещението на Центъра.
 • Ако посетителят е непълнолетен, декларацията трябва да бъде подписана от родител/настойник/пълнолетно лице, на което е възложена грижата за непълнолетния.
 • Лица под 18 години могат да ползват съоръженията само в рамките на организирани тренировки и курсове или ако са придружавани от техни родители, настойници или треньори с установен катерачен опит.
 • Посетителите на Центъра могат да използват отделните зони на залата (зона за бoлдър катерене; катерене с автоматични системи за осигуряване; катерене на горна осигуровка и катерене на долна осигуровка ) само ако притежават съответния катерачен опит.
 • Катерачният опит на посетителя се установява от служител на залата.
 • В залата не може се внасят каквито и да било упойващи вещества и алкохол, както и напитки и храни.
 • Посетителите носят отговорност за опазване на своите вещи и ценности.
 • Катерачният център предлага еспадрили, седалки, карабинери и осигурителни устройства. Не е разрешено изнасянето на тази екипировка от залата.
 • Клиентите, които използват собствена екипировка в залата са отговорни за нейната надежност и съответствие с приложими стандарти.
 • Клиентите на “Walltopia Climbing Center” могат да използват съоръженията само с чисти спортни обувки или еспадрили. Еспадрилите под наем се ползват задължително с чорап.
 • Наличието на бижута по време на катерене може да допринесе за допълнителни травми. Съветваме Ви да ги свалите преди тренировка.
 • Не е разрешено поставянето на лични вещи върху матовете. Личните вещи трябва да се съхраняват на определените за това места.
 • Пушенето в катерачния център е забранено.
 • Служителите в центъра имат право да отстранят всеки катерач или посетител на Центъра, ако поведението им създава риск за тях и за околните.
 • Персоналът на залата може да изисква спазването на допълнителни правила с цел осигуряването на безопасност.
 • Walltopia Climbing Center не носи отговорност за изгубени или откраднати вещи и ценности.
 • За допълнителна информация се свържете с персонала на Walltopia Climbing Center.