Катерене за деца със СОП

(специални образователни потребности)
Предлагаме тренировки със специалисти - ерготерапевти, отдадени на
каузата да помогнат на децата с аутизъм да живеят пълноценно.
Месечната карта за достъп е 35 лв. за деца със СОП.

Всеки, който е имал досег до катеренето знае, че то е здравословно занимание и спорт, който обединява хората. То формира общност и приятелства за цял живот.

Ние вярваме, че всяка общност трябва да бъде отворена да приема нови и различни членове, затова сме убедени, че трябва да посрещаме с отворени обятия всеки, който има нужда и желание да бъде част от нашата Walltopia общност. Това е и причината нашата зала да е отворена за децата със специални образователни потребности.

При нас, те могат да развиват своите умения наравно с всички други катерачи и да се чувстват приети и обичани. Вярваме, че те не трябва да бъдат изолирани в отделни зали и пространства, а трябва да тренират и да бъдат интегрирани сред всички останали.

Тренировки с ерготерапевти

Затова нашата зала предлага тренировки със специалисти – ерготерапевти, отдадени на каузата да помогнат на децата с аутизъм да живеят пълноценно. Нашите инструктори ерготерапевти познават в дълбочина нуждите на децата с аутизъм и знаят точно как да използват катерачните стени и катеренето така че те да бъдат полезни за тяхното развитие.

За повече информация, прочетете статията Катеренето дава на децата с аутизъм критично необходими умения.

Ерготерапия

Ерготерапията осигурява възможност за максимална степен на самостоятелност и независимост на децата с физически, умствени и емоционални отклонения чрез развиване, възстановяване, поддържане или промяна в ежедневните им умения за самообслужване и трудова дейност.

Ние познаваме и затрудненията на семействата на децата със специални нужди в България и се стремим да ги подкрепим и като облекчаваме финансовите условия за ползване на залата.

Месечната карта за достъп е 35 лв. за деца със СОП.

(не включва цената за тренировка)

Запазете час за катерене с
инструктор - ерготерапевт още сега!

Свържете се с нас

Работно време

Делнични дни: 07:00 – 23:00 ч.
Почивни/празнични дни: 10:00 – 22:00 ч.