• Катерачът, който е на стената пръв и е над теб, има право на път.
  • Бъдете наясно със заобикалящата ви среда, зоните в центъра и катерачите. Не ходете и не стойте под стена, която се използва в момента. Не минвайте между билеъра (осигуряващ) и стената. Не стъпвайте върху въжетата.
  • Никога не катерете под друг катерач. Винаги оставяйте достатъчно място на катерещия се.
  • Изпразнете джобовете си преди катерене. Махнете всички бижута от себе си.
  • Не стойте и не сядайте в непосредствена близост до боулдърите или там, където може някой да падне върху вас.
  • Ако вече сте се изкатерили по даден маршрут, отстъпете и дайте шанс на някой друг да го изкатери.
  • Ако трябва да скочите, погледнете под вас дали зоната е свободна. Това би предотвратило редица инциденти и контузии.
  • Пазете децата и не ги оставяйте свободно сами да се разхождат в залата.