Skip to main content

1. Разкажи ни за себе си.
В момента завършвам Медицински университет – София, като същевременно успявам да прилагам знанията и потенциала си при деца с различни образователни потребности в работата ми като Ерготерапевт в Сдружение „Аутизъм Днес“ и Walltopia Climbing Center. Попаднах в тази сфера, защото исках да се занимавам с нещо, което би било полезно на обществото. Често децата с аутизъм биват пренебрегвани и подминавани с различни епитети, което е жалко, защото те са уникални, можещи и добри.

2. Кога и как откри катеренето като терапевтичен инструмент?
Започнах работата си в Walltopia Climbing Center като Ерготерапевт на деца със СОП преди около година, но по време на следването си, бях чела статии и проучвания, провеждани предимно в западните държави, за влиянието на различните спортове като катерене, езда и плуване върху двигателното развитие на деца с аутизъм.
В тази връзка попаднах и на различни онлайн курсове и модерните вече „уебинари“, които обогатиха знанията ми за същинските ползи от катеренето. Бях много впечатлена от този вид терапия и се радвам, че в момента имам и невероятната възможност да я прилагам.

3. Какво представлява Ерготерапията?
В България, за жалост, Ерготерапията не е толкова широко разпространена като професия, а тя предоставя подкрепата и знанията в значими за деца и възрастни умения, свързани с развиването на самостоятелността и независимостта им. Ерготерапията, сама по себе си, отразява взаимодействието между личността, околната среда и действието и така изпълнява основната си цел – да позволи на хората да участват свободно в дейностите от ежедневния си живот, подобрявайки здравето и благополучието им.