Годишен Абонаментен План

с Периодични Плащания

Услугата Годишен Абонаментен План с периодични плащания представлява карта, която осигурява 12-месечен достъп до залата и която може да се заплаща на равни ежемесечни вноски. Според вида на абонамента достъпът до залата е неограничен или ограничен до 16:00 ч. в делнични дни.

Срокът на Годишния Абонаментен план с периодични плащания се изчислява като 12-месечният срок започва от първо число на месеца, следващ заявената начална дата на абонамента, а договорът се счита за сключен за срок от 12 месеца плюс броя на оставащите дни от текущия месец.

При закупуване на услугата Годишен Абонаментен План с периодични плащания, клиентът заплаща първа вноска, пропорционална на оставащите дни до края на текущия месец (което автоматично се изчислява от софтуера) плюс вноската за следващия един месец.

АБОНАМЕНТ ЦЕНА
Неограничен достъп 88 лв. / месец
Достъп преди 16 ч. в делнични дни 62 лв. / месец
Неограничен достъп за деца на 6-12 г. 66 лв. / месец
Достъп преди 16 ч. в делнични дни за деца на 6-12 г. 47 лв. / месец

Вариантите за заявяване на услугата са следните:

Плащане онлайн

Онлайн през сайта walltopiaclimbingcenter.eu се закупува Годишен Абонаментен План с периодични плащания. При покупката на услугата потребителят си създава акаунт за платформата на Уолтопия Клаймбинг Център или ако вече има такъв се регистрира с него. Начинът на плащане е с банкова карта, като потребителят дава съгласието си месечните вноски по абонамента да бъдат изтегляни автоматично от въведената от потребителя банкова карта, която сума се заявява от Доставчика на услугата чрез системата на Първа Инвестиционна Банка АД. Доставчикът няма да изисква друга оторизация от потребителя за следващите месечни плащания. При онлайн закупуване на услугата потребителят се съгласява с Общите Условия на Уолтопия Клаймбинг Център достъпни на сайта. Общите условия имат значението на договор между страните.

Купи онлайн

Плащане в брой

Плащането в брой се извършва на място в Walltopia Climbing Center чрез подписване на Договор на рецепция. Договорът описва избрания от потребителя абонаментен план, месечните вноски и начинът на плащане. Потребителят може да предпочете да плаща месечните вноски в брой на каса всеки месец, а за негово улеснение след първата платена вноска на каса, може през профила си създаден в системата с подписването на договора, да избере промяна за начина на плащане – чрез банкова карта.

Допълнителна информация

Услугата Годишен Абонаментен План с периодични плащания може да бъде прекратена по всяко време едностранно от потребителя с 1-месечно писмено предизвестие чрез изпращане на имейл на climbing@walltopia.com. Когато в рамките на предизвестието има дата на автоматично плащане (15-ти число от месеца), то плащането ще бъде извършено и за следващия месец, след което абонаментът се прекратява считано от последния ден на последния платен месец. При всички случаи потребителят има право да използва абонамента за целия платен срок на абонамента.

Преди посещение в зала Уолтопия Клаймбинг Център потребителят трябва да има подписана Декларация за Използване на Уолтопия Клаймбинг Център, която може да бъде подписана онлайн в сайта www.walltopiaclimbingcenter.eu или на място преди първото посещение. Подписването на тази декларация автоматично създава профил на потребителя ако той няма такъв до момента. Ако потребителят има съществуващ профил и при подписване на декларацията въведе същия и-мейл адрес от профила си, то декларацията автоматично се закача към неговия профил.

С профил в платформата на Уолтопия Клаймбинг Център потребителите имат достъп до:

  • История на посещенията и използваните услуги
  • Минали абонаменти
  • Закупени продукти
  • Промяна начина на плащане
  • График на тренировките в залата за деца Climb Academy
  • График на инструкторите в залата за деца Climb Academy

Пълните условия на услугата са опсани в Общите условия на уебсайта.

При първо посещение в обекта потребителят получава пластика за достъп до залата срещу еднократна такса от 3 лв.

Какво още е любопитно да знаете?

Бонуси за Предплатения Годишен Абонамент

Безплатна пробна тренировка в Climb Academy

Курсове по катерене

Често Задавани Въпроси

Прочетете страницата ни с Често Задавани Въпроси, а ако там няма онова, което търсите, свържете с нас на climbing@walltopia.com или 0888 03 88 35.

Виж ЧЗВ тук